Tổng Đài Điện Thoại

Tính năng tuyệt vời của tổng đài ip, Giải pháp và sự lựa chọn tốt nhất cho mọi doanh nghiệp, Tham khảo tại: Tính năng tuyệt vời của tổng đài IP

Phân phối các loại tổng đài điện thoại Grandstream, Panasonic, Nec, LG, tổng đài IP, Tổng đài Call Center. Giải pháp tổng đài cho Công ty, Tập Đoàn, Khách sạn. Giá Tốt Nhất.

Tư vấn triển khai các hệ thống tổng đài cho các Tập đoàn công ty nhiều chi nhánh, ngân hàng, công ty chứng khoán,.. Tạo thành hệ thống tổng đài hoạt động đồng nhất, đơn giản vận hành và triển khai mở rộng chi nhánh thuận tiện.

18.500.000 

Tổng đài chạy backup tự động HA100, kết nối vào 2 bộ tổng đài UCM6510…

Liên hệ

Tổng đài điện thoại IP UCM6408. Hỗ trợ: Voice, Fax, Video, Conference, Voicemail.. Với 8 đường…

18.800.000 

Tổng đài điện thoại IP UCM6208. Hỗ trợ: Voice, Fax, Video Conference, Audio Conference, Voicemail.…

39.375.000 

Tổng đài IP UCM6510, 1 luồng E1, 2 Cổng FXO, 2 Cổng FXS, 2.000 máy…

25.600.000 

Tổng đài điện thoại IP UCM6116. Hỗ trợ: Voice, Fax, Video, Conference, Voicemail.. Với 16 đường…

19.900.000 

Tổng đài điện thoại IP UCM6108. Hỗ trợ: Voice, Fax, Video, Conference, Voicemail.. Với 8 đường…

43.625.000 

Tổng đài ip UCM6308A cung cấp 1.500 máy lẻ IP, kết nối Siptrunk tới các…

Liên hệ

Tổng đài ip UCM6302, 3000 máy lẻ, 450 cuộc gọi đồng thời, 8FXO/8FXS, Kết nối…

Liên hệ

Tổng đài ip UCM6304, 2000 máy lẻ, 300 cuộc gọi đồng thời, 4FXO/4FXS, Kết nối…