Tổng Đài Điện Thoại

Tính năng tuyệt vời của tổng đài ip, Giải pháp và sự lựa chọn tốt nhất cho mọi doanh nghiệp, Tham khảo tại: Tính năng tuyệt vời của tổng đài IP

Phân phối các loại tổng đài điện thoại Grandstream, Panasonic, Nec, LG, tổng đài IP, Tổng đài Call Center. Giải pháp tổng đài cho Công ty, Tập Đoàn, Khách sạn. Giá Tốt Nhất.

Tư vấn triển khai các hệ thống tổng đài cho các Tập đoàn công ty nhiều chi nhánh, ngân hàng, công ty chứng khoán,.. Tạo thành hệ thống tổng đài hoạt động đồng nhất, đơn giản vận hành và triển khai mở rộng chi nhánh thuận tiện.

Liên hệ

Tổng đài điện thoại panasonic với 5 đường vào bưu điện ra 16 máy lẻ…

Liên hệ

Tổng đài điện thoại panasonic với 6 đường vào bưu điện ra 16 máy lẻ…

Liên hệ

Tổng đài điện thoại panasonic với 3 đường vào bưu điện ra 16 máy lẻ…

3.750.000 

Tổng đài panasonic 3 đường vào bưu điện và ra 8 máy lẻ, khả năng…

6.900.000 

Khung mở rộng tổng đài Panasonic KX-NS320, tích hợp sẵn 16 máy lẻ (Dùng mở…

7.300.000 

Tổng đài IP NS300, dung lượng 6 đường vào 16 máy nhánh, Tích hợp sẵn…

Liên hệ

Tổng đài panasonic KX-NS300 cầu hình 12 đường vào 256 máy lẻ, Tích hợp sẵn…

Liên hệ

Tổng đài panasonic KX-NS300 cầu hình 12 đường vào 224 máy lẻ, Tích hợp sẵn…

Liên hệ

Tổng đài panasonic KX-NS300 cầu hình 12 đường vào 176 máy lẻ, Tích hợp sẵn…

Liên hệ

Tổng đài panasonic KX-NS300 cầu hình 12 đường vào 144 máy lẻ, Tích hợp sẵn…

Liên hệ

Tổng đài panasonic KX-NS300 cầu hình 6 đường vào 128 máy lẻ, Tích hợp sẵn…

Liên hệ

Tổng đài panasonic KX-NS300 cầu hình 6 đường vào 80 máy lẻ, Mở rộng tối…

Liên hệ

Tổng đài panasonic KX-NS300 cầu hình 6 đường vào 64 máy lẻ, Mở rộng tối…

Liên hệ

Tổng đài panasonic KX-NS300 cầu hình 6 đường vào 56 máy lẻ, Mở rộng tối…

Liên hệ

Tổng đài panasonic KX-NS300 cầu hình 6 đường vào 48 máy lẻ, Mở rộng tối…

Liên hệ

Tổng đài panasonic KX-NS300 cầu hình 6 đường vào 40 máy lẻ, Mở rộng tối…

Liên hệ

Tổng đài panasonic KX-NS300 cầu hình 6 đường vào 32 máy lẻ, Mở rộng tối…

Liên hệ

Tổng đài panasonic KX-NS300 cầu hình 6 đường vào 24 máy lẻ, Mở rộng tối…