Tổng Đài Điện Thoại

Tính năng tuyệt vời của tổng đài ip, Giải pháp và sự lựa chọn tốt nhất cho mọi doanh nghiệp, Tham khảo tại: Tính năng tuyệt vời của tổng đài IP

Phân phối các loại tổng đài điện thoại Grandstream, Panasonic, Nec, LG, tổng đài IP, Tổng đài Call Center. Giải pháp tổng đài cho Công ty, Tập Đoàn, Khách sạn. Giá Tốt Nhất.

Tư vấn triển khai các hệ thống tổng đài cho các Tập đoàn công ty nhiều chi nhánh, ngân hàng, công ty chứng khoán,.. Tạo thành hệ thống tổng đài hoạt động đồng nhất, đơn giản vận hành và triển khai mở rộng chi nhánh thuận tiện.

Liên hệ

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100 với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 48…

Liên hệ

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100D với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 120…

Liên hệ

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100D với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 96…

Liên hệ

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100 với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 40…

Liên hệ

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100D với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 72…

Liên hệ

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100D với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 48…

Liên hệ

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100 với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 32…

Liên hệ

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100D với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 40…

Liên hệ

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100D với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 32…

Liên hệ

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100D với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 24…

Liên hệ

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100 với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 24…

11.200.000 

KX-TDA0103, card nguồn loại L dùng cho tổng đài Panasonic KX-TDA600.

8.900.000 

KX-TDA0104, card nguồn loại M dùng cho tổng đài Panasonic KX-TDA200 và KX-TDA600

5.500.000 

KX-TDA0108, card nguồn loại S dùng cho tổng đài Panasonic KX-TDA100 hoặc KX-TDA200

21.800.000 

Khung phụ tổng đài panasonic KX-TDA620 với 11 khe cắm card. Dung lượng nâng cấp…

13.800.000 

Tổng đài panasonic KX-TDA100D với 7 khe cắm card. Dung lượng mở rộng tối đa…

4.500.000 

Card mở rộng 8 đường vào bưu điện có hiện số, dùng cho tổng đài…

43.800.000 

Tổng đài panasonic KX-TDA600 với 10 khe cắm card. Dung lượng mở rộng tối đa…