Tổng Đài Điện Thoại

Tính năng tuyệt vời của tổng đài ip, Giải pháp và sự lựa chọn tốt nhất cho mọi doanh nghiệp, Tham khảo tại: Tính năng tuyệt vời của tổng đài IP

Phân phối các loại tổng đài điện thoại Grandstream, Panasonic, Nec, LG, tổng đài IP, Tổng đài Call Center. Giải pháp tổng đài cho Công ty, Tập Đoàn, Khách sạn. Giá Tốt Nhất.

Tư vấn triển khai các hệ thống tổng đài cho các Tập đoàn công ty nhiều chi nhánh, ngân hàng, công ty chứng khoán,.. Tạo thành hệ thống tổng đài hoạt động đồng nhất, đơn giản vận hành và triển khai mở rộng chi nhánh thuận tiện.

6.630.000 

KX-NSM108X - License 8 kênh vào trung kế VoIP Sip. Sử dụng kết nối các…

3.320.000 

KX-NSM104X - License 4 kênh vào trung kế VoIP Sip. Sử dụng kết nối các…

1.660.000 

KX-NSM102X - License 2 kênh vào trung kế VoIP Sip. Sử dụng kết nối các…

Liên hệ

KX-NS8290 - Gateway E1-ISDN 30 kênh thoại, giao tiếp qua LAN, kết nói tối đa…

27.600.000 

KX-NS0290CE - Card E1-ISDN 30 kênh thoại và 2 cổng máy lẻ analog, sử dụng…

29.600.000 

KX-NS0112X - Card kích hoạt sử dụng 254 kênh thoại đồng thời, 64 kênh lời…

14.750.000 

KX-NS0111X - Card kích hoạt sử dụng dụng IP 127 kênh gọi đồng thời, 64…

11.400.000 

KX-NSM720X - License 20 máy lẻ IP SIP, sử dụng với bất kỳ điện thoại…

5.700.000 

KX-NSM710X - License 10 máy lẻ IP SIP, sử dụng với bất kỳ điện thoại…

2.930.000 

KX-NSM705X - License 5 máy lẻ IP SIP, sử dụng với bất kỳ điện thoại…

575.000 

KX-NSM701X - License 1 máy lẻ IP SIP, sử dụng với bất kỳ điện thoại…

6.300.000 

KX-NS0110X - Card kích hoạt sử dụng dụng IP 63 kênh gọi đồng thời, 64…

46.500.000 

KX-NSM030X - License kích hoạt quản lý 300 máy ip phone, Sử dụng cho tổng…

23.300.000 

KX-NSM010X - License kích hoạt quản lý 100 máy ip phone, Sử dụng cho tổng…

14.000.000 

KX-NSM005X - License kích hoạt quản lý 50 máy ip phone, Sử dụng cho tổng…

16.300.000 

Tổng đài Panasonic KX-NS1000 (Chỉ gồm khung + nguồn và thẻ nhớ), Cho phép mở…

580.000 

KX-NS5130 - Card kết nối khung chính với các khung mở rộng

Liên hệ

Tổng đài N824-8-24. Dung lượng 8 đường vào 24 máy lẻ analog. Mở rộng tối…