Tổng Đài Điện Thoại

Tính năng tuyệt vời của tổng đài ip, Giải pháp và sự lựa chọn tốt nhất cho mọi doanh nghiệp, Tham khảo tại: Tính năng tuyệt vời của tổng đài IP

Phân phối các loại tổng đài điện thoại Grandstream, Panasonic, Nec, LG, tổng đài IP, Tổng đài Call Center. Giải pháp tổng đài cho Công ty, Tập Đoàn, Khách sạn. Giá Tốt Nhất.

Tư vấn triển khai các hệ thống tổng đài cho các Tập đoàn công ty nhiều chi nhánh, ngân hàng, công ty chứng khoán,.. Tạo thành hệ thống tổng đài hoạt động đồng nhất, đơn giản vận hành và triển khai mở rộng chi nhánh thuận tiện.

Liên hệ

Card mở rộng 8 đường vào bưu điện có hiện số, dùng cho tổng đài…

Liên hệ

Tổng đài Siemens Hipath 1120 mở rộng tối đa 6 đường vào bưu điện, ra…

Liên hệ

Tổng đài Siemens Hipath 1150 mở rộng tối đa 10 đường vào bưu điện, ra…

Liên hệ

Tổng đài Siemens Hipath 1190 mở rộng tối đa 32 đường vào bưu điện, ra…

Liên hệ

Tổng đài ip UCM6304, 2000 máy lẻ, 300 cuộc gọi đồng thời, 4FXO/4FXS, Kết nối…

Liên hệ

Tổng đài ip UCM6302, 3000 máy lẻ, 450 cuộc gọi đồng thời, 8FXO/8FXS, Kết nối…

Liên hệ

Tổng đài điện thoại panasonic với 3 đường vào bưu điện ra 16 máy lẻ…

Liên hệ

Tổng đài điện thoại panasonic với 6 đường vào bưu điện ra 16 máy lẻ…

Liên hệ

Tổng đài điện thoại panasonic với 5 đường vào bưu điện ra 16 máy lẻ…

Liên hệ

Tổng đài điện thoại panasonic với 8 đường vào bưu điện ra 24 máy lẻ…

Liên hệ

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100 với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 24…

Liên hệ

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100D với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 24…

Liên hệ

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100D với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 32…

Liên hệ

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100D với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 40…

Liên hệ

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100 với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 32…

Liên hệ

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100D với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 48…

Liên hệ

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100D với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 72…

Liên hệ

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100 với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 40…