Hotline: 1900.6050

Email: Thienan@tongdai.vn

Tư vấn chọn mua bộ đàm

Tùy vào mỗi lĩnh vực mà ta chọn bộ đàm cho phù hợp với mục đích sử dụng của mình.

Bộ đàm là gì? phương thức hoạt động của bộ đàm như nào?

1. Bộ đàm sử dụng cho nhà hàng

2. Bộ đàm dùng cho công việc thoại rảnh tay

3. Bộ đàm dùng cho bảo vệ tòa nhà

4. Bộ đàm dùng cho khu công nghiệp

5. Bộ đàm dùng cho đi chơi picknic.

6. Bộ đàm dùng cho hướng dẫn viên, phiên dịch hướng dẫn

7. Bộ đàm cho taxi

8. Bộ đàm cho phạm vi hoạt động rộng

Chúng tôi không thể tìm thấy sản phẩm như lựa chọn.