Update lại firmware cho các thiết bị Grandstream qua TFTP

Hướng dẫn update firmware cho các thiết bị IP Grandstream trong trường hợp file update lớn, khó khăn trong việc thiết bị tự động load file update về thì ta áp dụng cách này

A/ Update online trực tiếp qua thiết bị

Chú ý: Trong quá trình update không tắt điện, rút nguồn

Bước 1: Log vào giao diện Web của thiết bị Grandstream bạn cần update -> vào mục Maintenance -> update provisioning

Bước 2: Kéo tìm đến mục firmware như hình dưới

– Chú ý: là mục firmware và đường dẫn điền vào thông thường là firmware.grandstream.com

– Sau khi điền xong -> save lại -> reboot thiết bị -> đợi thiết bị khởi động lên và 5-10 phút sau sẽ tự động download firmware mới nhất và update

Update lại firmware cho các thiết bị Grandstream qua TFTP

B/ Update trong nội bộ từ file trực tiếp

1. Tải firmware tại đây (Bạn chú ý chọn loại thiết bị bạn cần update nhé)

2. Tải TFTP dùng để lưu file cần update

Bạn có thể tải tại đây

update firmware

Chú ý:

– Current Directory: Chọn nơi chứa file cần update

– Server interface: Địa chỉ IP máy tính bạn lưu file update (IP máy tính của bạn)

3. Vào giao diện web của thiết bị để update

Vào ip của thiết bị cần update -> Maintain -> Upgrade firmware -> thiết lập như hình dưới -> Khởi động lại thiết bị -> sau khi khởi động lại thiết bị thì quá trình update sẽ tự động khi điện thoại boot lên

Chú ý: Địa chỉ ip là địa chỉ máy tính của bạn cài phần mềm tftp ở Bước 2,

update firmware 1

Quá trình update qua giao diện web đến đây là xong,

4. Đối với các thiết bị không lên được giao diện web thì  ta update theo chế độ root như sau

– Tải phần mềm Puty tại đây

– Chạy phần mềm

Update firmware 1Update firmware 2Mặc định thiết bị update ở chế độ HTTP ta chuyển đổi sang chế độ TFTP như sau

Khi vào thiết bị ta đánh lần lượt

upgrade (Vào chế độ update)

set TFTP (chuyển chế độ từ HTTP sang TFTP)

set URL 192.168.1.32 (đặt địa chỉ update TFTP, địa chỉ này lấy từ bước 2)

commit (lưu lại)

upgrade (tiến hành update)

Thiết bị sẽ tự động update theo các thông số cài đặt trên

 

5.500.000 

Thiết Bị Wifi Grandstream GWN7600LR. Hỗ trợ 450 người dùng đồng thời. Cự ly 300 mét.…

Liên hệ

Bộ phát Wifi GWN7625. Hỗ trợ 200+ người dùng . Cự ly 175 mét. Công…

4.450.000 

Thiết bị Wifi Grandstream GWN7605. Hỗ trợ 100+ người dùng . Cự ly 165 mét.…

3.850.000 

Bộ phát Wifi GWN7610. Hỗ trợ 250 người dùng đồng thời. Cự ly 175 mét. Auto controller 50…

Liên hệ

Bộ phát Wifi 6 GWN7660LR. Hỗ trợ 256+ người dùng . Cự ly 250 mét.…

Liên hệ

Bộ phát Wifi Grandstream GWN7630LR. Hỗ trợ 200 người dùng đồng thời. Cự ly 350 mét.…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.