Hotline: 1900.6050

Email: Thienan@tongdai.vn

Thiết bị SIM VoIP

Thật tuyệt vời và tiện dụng với thiết bị kết nối SIM di động

- Cho phép gọi điện giảm cước phí lên tới 800%

- Giám sát toàn bộ cuộc gọi đến và đi

- Cho phép gửi và nhận tin nhắn SMS qua Email

- Phần mềm miễn phí gửi tin nhắn hàng loạt theo từng người, nhóm người... theo từng chủ đề từ bất kỳ đâu

- Tự động định tuyến số điện thoại gọi ra theo nhà mạng, tức là gọi số của nhà mạng nào thì tự động định tuyến qua SIM của nhà mạng đó,

- Hạn chế mỗi cuộc gọi được kéo dài bao nhiêu phút (Cái này áp dụng với các nhà mạng khuyến mại gọi miễn phí mỗi cuộc gọi),

- Hạn chế mỗi sim được gọi bao nhiêu phút mỗi tháng,

- Kết nối với tổng đài analog, tổng đài ip, điện thoại IP, phần mềm softphone trên PC...

Xem như là Dạng lưới Danh sách

25 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
Xem như là Dạng lưới Danh sách

25 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang