Hotline: 1900.6050

Email: Thienan@tongdai.vn

WiFi Controller Grandstream

Grandstream cung cấp giải pháp quản lý Wifi tuyệt vời từ bất kỳ đâu, qua Web, Smartphone... và hoàn toàn miễn phí

- Cho phép quản lý không giới hạn bộ phát wifi

- Các bộ phát Wifi được lắp đặt ở bất kỳ đâu không giới hạn vị trí và khoảng cách

- Đồng thời cung cấp giải pháp Phần mềm WiFi Marketing miễn phí với nhiều giải pháp tùy biến cao

- Người dùng không phải cài phần mềm, không mất phí license... đăng ký và sử dụng ngay 

1/ Đăng ký sử dụng Cloud controller Grandstream

Mời bạn xem hướng dẫn chi tiết tại: Hướng dẫn sử dụng Cloud Controller miễn phí

2/ Các hướng dẫn chạy quảng cáo WiFi Marketing

Mời các bạn xem hướng dẫn tại

- Phần mềm WiFi Marketing

Hướng dẫn WiFi marketing qua Slide ảnh/Video

Hướng dẫn WiFi marketing thu thập thông tin khách hàng

Hướng dẫn WiFi marketing khảo sát ý kiến người dùng

Hướng dẫn WiFi cấp voucher cho người dùng