Nhận RSS feed

Tổng Đài Điện Thoại

   Cung cấp tổng đài điện thoại PANASONIC, SIEMENS, LG, IP, Tổng đài Call Center. Giải pháp tổng đài cho Trung Tâm Tư Vấn Khách Hàng, Công ty, Tập Đoàn, Nhà hàng, Khách sạn. 

  Tư vấn triển khai các hệ thống tổng đài cho các Tập đoàn công ty nhiều chi nhánh, ngân hàng, công ty chứng khoán,.. Tạo thành hệ thống tổng đài đồng nhất, đơn giản vận hành và triển khai mở rộng chi nhánh thuận tiện.

>> Video hướng dẫn cài đặt lập trình tổng đài Panasonic, hỏi đáp về tổng đài Panasonic

Từ 109 đến 135

  1. 3
  2. 4
  3. 5
  4. 6
  5. 7
Card mở rộng 3 đường vào bưu điện ra 8 máy lẻ tổng đài LG
Nhớ sản phẩm

Card mở rộng 3 đường vào bưu điện ra 8 máy lẻ tổng đài LG

3.795.000 ₫

Card mở rộng 3 đường vào bưu điện ra 8 máy lẻ tổng đài LG LDK1248 Xem thêm
Card mở rộng 8 máy lẻ tổng đài LG
Nhớ sản phẩm

Card mở rộng 8 máy lẻ tổng đài LG

3.174.000 ₫

Card mở rộng 8 máy lẻ tổng đài LG LDK1248 Xem thêm
KX-TDA0172 - Card 16 máy lẻ số cho tổng đài điện thoại panasonic
Nhớ sản phẩm

KX-TDA0172 - Card 16 máy lẻ số cho tổng đài điện thoại panasonic

5.474.000 ₫

Card mở rộng 16 máy lẻ số, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100, tổng đài điện thoại panasonic KX-TDA200, tổng đài điện thoại panasonic KX-TDA600, tổng đài panasonic KX-TDE100, KX-TDE200 và KX-TDE600 Xem thêm
KX-TE82491 - Card trả lời tự động tổng đài panasonic KX-TES824
Nhớ sản phẩm

KX-TE82491 - Card trả lời tự động tổng đài panasonic KX-TES824

2.185.000 ₫

KX-TE82491 - Card trả lời tự động 1 kênh dùng cho tổng đài KX-TES824, nâng tổng lên 2 kênh lời chào cho tổng đài Xem thêm
KX-TE82483 - Card mở rộng panasonic 3 đường vào bưu điện ra 8 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

KX-TE82483 - Card mở rộng panasonic 3 đường vào bưu điện ra 8 máy lẻ

3.105.000 ₫

Card KX-TE82483 - Card mở rộng 3 đường vào bưu điện và ra 8 máy lẻ nội bộ, dùng nâng cấp cho tổng đài KX-TES824. Xem thêm
KX-TE82480 - Card panasonic mở rộng 2 đường vào bưu điện ra 8 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

KX-TE82480 - Card panasonic mở rộng 2 đường vào bưu điện ra 8 máy lẻ

2.875.000 ₫

KX-TE82480 - Card mở rộng 2 đường vào bưu điện và ra 8 máy lẻ nội bộ, dùng mở rộng cho tổng đài panasonic KX-TES824 Xem thêm
KX-TE82474 - Card 8 máy lẻ tổng đài Panasonic KX-TES824
Nhớ sản phẩm

KX-TE82474 - Card 8 máy lẻ tổng đài Panasonic KX-TES824

2.760.000 ₫

Card mở rộng 8 máy lẻ KX-TE82474 dùng cho tổng đài KX-TES824, nâng dung lượng tổng đài lên 16 máy lẻ hoặc 24 máy lẻ Xem thêm
KX-TDA100-16-64: Tổng đài điện thoại Panasonic 16 vào 64 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

KX-TDA100-16-64: Tổng đài điện thoại Panasonic 16 vào 64 máy lẻ

Từ: 2.622.000 ₫

Đến: 43.838.000 ₫

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100 với cấu hình 16 đường vào bưu điện ra 64 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 64 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, kết nối máy tính để tính cước, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng. Xem thêm
KX-TDA0173 - Card 8 máy lẻ analog
Nhớ sản phẩm

KX-TDA0173 - Card 8 máy lẻ analog

4.255.000 ₫

Card mở rộng 8 máy lẻ thường, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100, tổng đài điện thoại panasonic KX-TDA200, tổng đài điện thoại panasonic KX-TDA600 Xem thêm
KX-DT543X - Điện thoại lập trình Panasonic (Điện thoại số)
Nhớ sản phẩm

KX-DT543X - Điện thoại lập trình Panasonic (Điện thoại số)

2.806.000 ₫

Bàn lập trình số tổng đài Panasonic KX-DT333 dùng cho các tổng đài panasonic với 24 phím đèn báo trạng thái và các nút điều khiển lập trình tổng đài Xem thêm
TB960 - Phần mềm tính cước tổng đài Panasonic KX-TDA600/ KX-TDE600
Nhớ sản phẩm

TB960 - Phần mềm tính cước tổng đài Panasonic KX-TDA600/ KX-TDE600

3.450.000 ₫

Phần mềm tính cước tổng đài panasonic KX-TDA600 và KX-TDE600, tự động tính cước gọi đi, thống kê báo cáo cước bất kỳ, tạo mã cá nhân cho mỗi người khi gọi đi... Xem thêm
KX-TDA6174 - Card 16 máy lẻ cho tổng đài KX-TDA600 và KX-TDE600
Nhớ sản phẩm

KX-TDA6174 - Card 16 máy lẻ cho tổng đài KX-TDA600 và KX-TDE600

8.625.000 ₫

Card mở rộng 16 máy lẻ thường, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA600, KX-TDE600 Xem thêm
KX-TDA600-16-136: Tổng đài Panasonic 16 vào và 136 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

KX-TDA600-16-136: Tổng đài Panasonic 16 vào và 136 máy lẻ

Từ: 4.255.000 ₫

Đến: 135.907.000 ₫

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA600 với cấu hình 16 đường vào bưu điện ra 136 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 960 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, kết nối máy tính để tính cước, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng. Xem thêm
KX-TDA200-16-128: Tổng đài Panasonic 16 vào 128 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

KX-TDA200-16-128: Tổng đài Panasonic 16 vào 128 máy lẻ

Từ: 0 ₫

Đến: 70.932.000 ₫

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA200 với cấu hình 16 đường vào bưu điện ra 128 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, kết nối máy tính để tính cước, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng. Xem thêm
KX-TDA200-16-120: Tổng đài điện thoại Panasonic 16 vào 120 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

KX-TDA200-16-120: Tổng đài điện thoại Panasonic 16 vào 120 máy lẻ

Từ: 0 ₫

Đến: 72.588.000 ₫

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA200 với cấu hình 16 đường vào bưu điện ra 120 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, kết nối máy tính để tính cước, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng. Xem thêm
KX-TDA200-16-112: Tổng đài điện thoại Panasonic 16 vào 112 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

KX-TDA200-16-112: Tổng đài điện thoại Panasonic 16 vào 112 máy lẻ

Từ: 0 ₫

Đến: 70.679.000 ₫

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA200 với cấu hình 16 đường vào bưu điện ra 112 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, kết nối máy tính để tính cước, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng. Xem thêm
KX-TDA200-16-104: Tổng đài điện thoại Panasonic 16 vào 104 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

KX-TDA200-16-104: Tổng đài điện thoại Panasonic 16 vào 104 máy lẻ

Từ: 0 ₫

Đến: 66.424.000 ₫

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA200 với cấu hình 16 đường vào bưu điện ra 104 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, kết nối máy tính để tính cước, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng. Xem thêm
KX-TDA200-16-96: Tổng đài điện thoại Panasonic 16 vào 96 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

KX-TDA200-16-96: Tổng đài điện thoại Panasonic 16 vào 96 máy lẻ

Từ: 0 ₫

Đến: 64.515.000 ₫

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA200 với cấu hình 16 đường vào bưu điện ra 96 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, kết nối máy tính để tính cước, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng. Xem thêm
KX-TDA200-16-88: Tổng đài điện thoại Panasonic 16 vào 88 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

KX-TDA200-16-88: Tổng đài điện thoại Panasonic 16 vào 88 máy lẻ

Từ: 0 ₫

Đến: 60.260.000 ₫

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA200 với cấu hình 16 đường vào bưu điện ra 88 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, kết nối máy tính để tính cước, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng. Xem thêm
KX-TDA200-16-80: Tổng đài điện thoại Panasonic 16 vào 80 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

KX-TDA200-16-80: Tổng đài điện thoại Panasonic 16 vào 80 máy lẻ

Từ: 0 ₫

Đến: 58.351.000 ₫

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA200 với cấu hình 16 đường vào bưu điện ra 80 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, kết nối máy tính để tính cước, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng. Xem thêm
KX-TDA200-16-72: Tổng đài điện thoại Panasonic 16 vào 72 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

KX-TDA200-16-72: Tổng đài điện thoại Panasonic 16 vào 72 máy lẻ

Từ: 0 ₫

Đến: 54.096.000 ₫

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA200 với cấu hình 16 đường vào bưu điện ra 72 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, kết nối máy tính để tính cước, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng. Xem thêm
KX-TDA200-8-128: Tổng đài điện thoại Panasonic 8 vào 128 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

KX-TDA200-8-128: Tổng đài điện thoại Panasonic 8 vào 128 máy lẻ

Từ: 0 ₫

Đến: 67.229.000 ₫

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA200 với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 128 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, kết nối máy tính để tính cước, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng. Xem thêm
KX-TDA200-8-120: Tổng đài điện thoại Panasonic 8 vào 120 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

KX-TDA200-8-120: Tổng đài điện thoại Panasonic 8 vào 120 máy lẻ

Từ: 0 ₫

Đến: 68.885.000 ₫

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA200 với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 120 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, kết nối máy tính để tính cước, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng. Xem thêm
KX-TDA200-8-112: Tổng đài điện thoại Panasonic 8 vào 112 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

KX-TDA200-8-112: Tổng đài điện thoại Panasonic 8 vào 112 máy lẻ

Từ: 0 ₫

Đến: 66.976.000 ₫

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA200 với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 112 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, kết nối máy tính để tính cước, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng. Xem thêm
KX-TDA200-8-104: Tổng đài điện thoại Panasonic 8 vào 104 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

KX-TDA200-8-104: Tổng đài điện thoại Panasonic 8 vào 104 máy lẻ

Từ: 0 ₫

Đến: 62.721.000 ₫

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA200 với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 104 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, kết nối máy tính để tính cước, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng. Xem thêm
KX-TDA200-8-96: Tổng đài điện thoại Panasonic 8 vào 96 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

KX-TDA200-8-96: Tổng đài điện thoại Panasonic 8 vào 96 máy lẻ

Từ: 0 ₫

Đến: 60.812.000 ₫

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA200 với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 96 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, kết nối máy tính để tính cước, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng. Xem thêm
KX-T7730 - Điện thoại lập trình Panasonic
Nhớ sản phẩm

KX-T7730 - Điện thoại lập trình Panasonic

1.380.000 ₫

Bàn lập trình panasonic dùng cho các tổng đài panasonic với 12 phím đèn báo trạng thái và các nút điều khiển lập trình tổng đài Xem thêm

Từ 109 đến 135

  1. 3
  2. 4
  3. 5
  4. 6
  5. 7
Menu