KX-TE82480 – Card panasonic mở rộng 2 đường vào bưu điện ra 8 máy lẻ

Mã: KX-TE82480

KX-TE82480 – Card mở rộng 2 đường vào bưu điện và ra 8 máy lẻ nội bộ, dùng mở rộng cho tổng đài panasonic KX-TES824

2.900.000  (giá chưa VAT)