Tổng đài IP Grandstream UCM6204 – 4 đường bưu điện – 500 máy lẻ IP SIP, Hỗ trợ Voice, Fax, Video, Conference..

Mã: UCM6204

Tổng đài IP UCM6202. Hỗ trợ: Voice, Fax, Video Conference, Audio Conference, Voicemail. Với 4 đường vào bưu điện (cho phép mở rộng thêm nhiều đường bưu điện), ra 2 máy lẻ analog và 500 máy lẻ SIP, Lời chào (IVR nhiều mức), Họp hội nghị Voice và video nhiều bên, ghi âm cuộc gọi, Fax..Hỗ trợ 75 cuộc gọi đồng thời

13.800.000  (giá chưa VAT)
  • 12 tháng
  • Hỗ trợ trọn đời