Tổng đài IP Grandstream UCM6208 – 8 đường bưu điện – 800 máy lẻ IP SIP, Hỗ trợ Voice, Fax, Video, Conference..

Mã: UCM6208

Tổng đài điện thoại IP UCM6208. Hỗ trợ: Voice, Fax, Video Conference, Audio Conference, Voicemail. Với 8 đường vào bưu điện (cho phép mở rộng thêm nhiều đường bưu điện), ra 2 máy lẻ analog và 800 máy lẻ SIP, Lời chào (IVR nhiều mức), Họp hội nghị Voice và video nhiều bên, ghi âm cuộc gọi, Fax..Hỗ trợ 100 cuộc gọi đồng thời

18.800.000  (giá chưa VAT)